Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Dyplomatyka Ko�cio�a polskiego okresu �redniowiecza. Formularz dokument�w arcybiskup�w gnie�nie�skich do 1381 roku

Informacje o publikacji

Autorzy: Alina Polak (autor monografii)
Kategoria: HISTORIA
Ilość stron: 474
Numer ISBN: 978-83-62625-66-6

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wst�p

I. Archidiecezja gnie�nie�ska (do 1381 roku) jako metropolia ko�cio�a polskiego
1. Obszar i granice archidiecezji gnie�nie�skiej
2. Uposa�enie i dochody arcybiskupów gnie�nie�skich
3. Kapitu�a i urz�dnicy
4. Prawa i przywileje arcybiskupów gnie�nie�skich

II. Tre�� prawna oraz odbiorcy dokumentów arcybiskupów gnie�nie�skich

III. Formularz dokumentów arcybiskupów gnie�nie�skich
1. Inwokacja w dokumentach arcybiskupów gnie�nie�skich
2. Intytulacja w dokumentach arcybiskupów gnie�nie�skich
3. Notyfikacja w dokumentach arcybiskupów gnie�nie�skich
4. Formu�y salutacyjne, perpetuacyjne i motywacyjne w dokumentach arcybiskupów gnie�nie�skich
5. Arengi w dokumentach arcybiskupów gnie�nie�skich
6. Korroboracje w dokumentach arcybiskupów gnie�nie�skich
7. Datacja w dokumentach arcybiskupów gnie�nie�skich
8. Lista �wiadków w dokumentach arcybiskupów gnie�nie�skich

IV. Dyktat dokumentów arcybiskupów gnie�nie�skich
1. Dyktat dokumentów Janika
2. Dyktat dokumentu Piotra �ab�dzia
3. Dyktat dokumentów Henryka Kietlicza
4. Dyktat dokumentów Wincentego z Nia�ka
5. Dyktat dokumentów Pe�ki
6. Dyktat dokumentów Janusza
7. Dyktat dokumentów Jakuba �winki
8. Dyktat dokumentów Janis�awa
9. Dyktat Dokumentów Jaros�awa Bogorii Skotnickiego
10. Dyktat dokumentów Janusza Suchegowilka

V. Kancelarie arcybiskupów gnie�nie�skich (do 1381 roku)
Personel kancelaryjny kancelarii arcybiskupów gnie�nie�skich w latach 1232-1381

Zako�czenie

Spis tabel

Bibliografia

Cena publikacji

66,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt