Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

W przygotowaniu

Tu znajdą Państwo zapowiedzi zbliżających się premier.

Mussolini era mio.... Petacci, Sarfatti, Guidi, Dalser
INDICEINTRODUZIONEI. Benito Mussolini: Dux, l’egemone del mondo femminileII. Angelika Ba�abanow: la pigmalione dottaIII. Leda Rafanelli: brezza esoticaIV....
Cena: 0,00 PLN
więcej...
SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1
Uwaga! publikacja zawiera ponad 100 unikalnych zdj�� miejsc i postaci, o których mowa w jej tre�ci.Dost�pna tak�e w twardej ok�adce. INDICE ...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Czas przesz�y
SPIS ROZDZIA�ÓW Dzieci�stwoNa progu doros�ego �yciaWojnaPrze�om - lata 1941-1942Szpital na P�ockiejPowstanie WarszawskieKapitulacjaI znów...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Przedszkole i szko�a. Niekt�re aspekty problematyki badawczej (t. II)
Spis tre�ci Monika CENDROWSKA Rola kuratora s�dowego w resocjalizacji nieletnichCelina CHE�KOWSKANieletni ojcowie w zak�adach poprawczych jako przyk�ad...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Realizacja cel�w public relations w kampanii spo�ecznej
SPIS TRE�CI WST�PI.  Istota dzia�a� public relations1.1. Korzenie public relations1.2. Definiowanie public relations1.3. Cele public relations1.4....
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Toksoplazmoza. �wiadomo�� wyst�powania i stopie� nara�enia wsp�czesnych Polek
SPIS TRE�CI Wst�p I. Cel i zawarto�� publikacji II. Charakterystyka patogenu2.1. Toxoplasma gondii2.1.1. Taksonomia i morfologia toxoplasma gondii2.1.2....
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Etyczne kontrowersje wok� szczepionek
SPIS TRE�CI Wst�p I. Rys historyczny rozwoju szczepie�1.1. Pocz�tki1.2. Wielki Prze�om II. Wspó�czesna wakcynologia2.1. Typy odporno�ci i...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt