Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Etyka w mediach vol. 8. Kodyfikacja czy modyfikacja norm?

Informacje o publikacji

Autorzy: Katarzyna �yszkiewicz (autor artykułu), Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak (autor artykułu), Monika Zawilska (autor artykułu), Paulina Maria Wi�niewska (autor artykułu), Joanna Taczkowska-Olszewska (autor artykułu), Beata �liwi�ska (autor artykułu), Jacek Sobczak (autor artykułu), Witold Sobczak (autor artykułu), Daria Katarzyna Pary�a (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (autor artykułu), Robert Grochowski (autor artykułu), Maria Go�da-Sobczak (autor artykułu), Wojciech D�br�wka (autor artykułu), Pawe� Czarnecki (autor artykułu), Jacek Sobczak (redaktor publikacji), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: ETYKA W MEDIACH
Ilość stron: 184
Numer ISBN: 978-83-62625-16-1

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wprowadzenie

Joanna TACZKOWSKA-OLSZEWSKA
Manipulacja w mediach i poprzez media - analiza postaw dziennikarzy i reakcji ze strony prawa

Pawe� CZARNECKI
Deontologia mediów w kontek�cie zawodowego kodeksu etycznego mediów

Wojciech D�BRÓWKA
Misja i osobowo�� dziennikarza

Jacek SOBCZAK, Maria GO�DA-SOBCZAK
Prawo do informacji a utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody

Katarzyna �YSZKIEWICZ
Wyzwania dla etyki dziennikarskiej w dobie funkcjonowania mediów spo�eczno�ciowych

Paulina Maria WI�NIEWSKA
Co w internecie piszczy… Analiza zawarto�ci internetowych stron kobiecych na przyk�adzie portali: onet.pl, o2.pl, wp.pl i interia.pl

Beata �LIWI�SKA
Etyka, gdy przyjdzie, co z ni� czyni�…

Magdalena ZDROWICKA-WAWRZYNIAK
Do�wiadczenie: trzy serwisy w jeden wieczór

Robert GROCHOWSKI
Reklama socjalistyczna i jej racjonalno��

Daria PARY�A
Psychofizjologia odbierania reklamy. Wzorce i zachowania

Paulina WI�NIEWSKA
Fenomen „Wysokich obcasów” na tle prasy kobiecej w Polsce w XXI w.

Monika ZAWILSKA
Kodeksy etyczne mi�dzynarodowych organizacji studenckich w Polsce na przyk�adzie AIESEC

Sprawozdania i informacje
COURSE ON INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS - PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES [Witold SOBCZAK]

Trzy ogólnopolskie (medialne) konferencje opolskie [Witold MACHURA]

NOTY O AUTORACH

Cena publikacji

40,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt