Katarzyna Filutowska: "Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik"

Witold Machura: "SYCYLIA" cz. 1

Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Czas przesz�y

Informacje o publikacji

Autorzy: Danuta �ozi�ska (autor monografii)
Kategoria:

Opis publikacji

SPIS ROZDZIA�ÓW

Dzieci�stwo
Na progu doros�ego �ycia
Wojna
Prze�om - lata 1941-1942
Szpital na P�ockiej
Powstanie Warszawskie
Kapitulacja
I znów Warszawa
Sta� i specjalizacja
Noworodki
Zmiany w polityce, nasze �ycie i praca
Praca naukowa i post�p medycyny
Zjazdy mi�dzynarodowe
Pierwsze sympozja neonatologiczne
B��dne referaty na zjazdach
Neonatolodzy a po�o�nicy i w�adze miasta
O�rodek konfliktów serologicznych
CMKP Dziekanów Le�ny
Klinika Neonatologii i stan wojenny w tle
Mój dom
Doktoraty
Podr�czniki
Czas wszechstronnego dzia�ania
Konflikt serologiczny czy etyczny?
B��dy i oceny

Cena publikacji

0,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt