Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Media i medioznawstwo nr 2 (14/IV) z 2014 r.

Informacje o publikacji

Autorzy: Kuba Wajdzik (autor artykułu), Lidia Pokrzycka (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (autor artykułu), Ryszard Kowalczyk (autor artykułu), Marcin Jurzysta (autor artykułu), Witold Tomasz Machura (redaktor publikacji)
Kategoria: kwartalnik MEDIA I MEDIOZNAWSTWO
Ilość stron: 110
Numer ISSN: 2082-6621

Opis publikacji

SPIS TRE�CI


Marcin JURZYSTA
Wp�yw mediów na �wiadomo�� spo�eczno polityczn� m�odzie�y

SYSTEMY MEDIALNE
Lidia Pokrzycka
Rola prasy lokalnej w Polsce i Islandii. Analiza porównawcza

PRASA WCZORAJ I DZI�
Ryszard KOWALCZYK
Kwartalnik „Przegl�d Nowotomyski” jako przyk�ad wielkopolskiego czasopisma regionalistycznego

PRZYDATNE DLA DZIENNIKARZA
Jakub WAJDZIK
Najnowsze informacje o mediach w internecie

RECENZJA
Reporterzy za�wiadczaj� o rzeczywisto�ci. Dwie publikacje zawieraj�ce reporta�e prasowe i radiowe  [W. Machura]

KONFERENCJE - SEMINARIA – WYDARZENIA

Prenumerata MEDIÓW I MEDIOZNAWSTWA na 2014 r.

Cena publikacji

45,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt