Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Przedszkole i szko�a. Niekt�re aspekty problematyki badawczej (t. II)

Informacje o publikacji

Autorzy: Janusz Piotr Kowalkowski (autor monografii), Celina Che�kowska (autor monografii), Monika Cendrowska (autor monografii)
Kategoria: PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA
Ilość stron: 160

Opis publikacji

Spis tre�ci

Monika CENDROWSKA

Rola kuratora s�dowego w resocjalizacji nieletnich

Celina CHE�KOWSKA
Nieletni ojcowie w zak�adach poprawczych jako przyk�ad instytucjonalnej resocjalizacji nieletnich

Janusz Piotr KOWALKOWSKI
Muzykoterapia w leczeniu wad wymowy

Cena publikacji

0,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt