Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Etyczne kontrowersje wok� szczepionek

Informacje o publikacji

Autorzy: D�br�wka Szlagor (autor monografii)
Kategoria: MEDYCYNA

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Wst�p

I. Rys historyczny rozwoju szczepie�
1.1. Pocz�tki
1.2. Wielki Prze�om

II. Wspó�czesna wakcynologia
2.1. Typy odporno�ci i rodzaje uodpornienia
2.2. Podzia� szczepionek
2.3. Zasady stosowania preparatów szczepionkowych
2.4. Wskazania i przeciwwskazania do szczepie�
2.5. Organizacja szczepie� w Polsce

III. Etyczne kontrowersje
3.1. Szkodliwo�� objawów poszczepiennych
3.2. Bezpiecze�stwo
3.3. Przymus szczepie�
3.4. Szczepienia a autyzm
3.4.1. Szczepionka MMR
3.4.2. Tiomersal
3.4.3. Zbyt du�a liczba szczepionek
3.5. Tkanki abortowane
3.6. Wp�yw ruchów antyszczepionkowych

Zako�czenie

Bibliografia

Cena publikacji

0,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt