Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Skuteczne negocjacje w oparciu o wiedz�, osobowo�� i temperament

Informacje o publikacji

Autorzy: Daria Katarzyna Pary�a (autor monografii)
Kategoria: EKONOMIA
Ilość stron: 108
Numer ISBN: 978-83-62625-57-4

Opis publikacji

SPIS TRE�CI

Rozdzia� I.

Wst�p do negocjacji

1.1. BATNA. Od niej wszystko si� zaczyna

1.2. Przygotowania do biznesowego dialogu

1.3. Proces negocjacji

1.4. Style negocjacji

 

Rozdzia� II.

Negocjator

2.1. Dobry i z�y negocjator

2.2. Negocjacje grupowe, czyli gramy razem

2.3. Ja czyli moja oferta… Jak mówi�, jak asertywnie przekonywa�, jak si� odwo�ywa�?

2.4. Bariery komunikacyjne w negocjacjach

Rozdzia� III.

Negocjujemy. Prowadzimy mediacje. Uczymy si�. Pokonujemy emocje

3.1. Techniki negocjacyjne

3.2. Gdy nie mo�na ju� rozmawia�. O roli mediatora i mediacji

3.3. Trener biznesu jako nauczyciel negocjacji

3.4. Stres i trema

Rozdzia� IV.

O roli NLP, inteligencji emocjonalnej i kreatywnego my�lenia

4.1. Negocjacje w oparciu o NLP. Innowacja czy manipulacja?

4.2. Rola inteligencji emocjonalnej w przebiegu procesu pertraktacji

4.3. Znaczenie kreatywnego my�lenia w negocjacjach indywidualnych i grupowych

4.4. Podsumowanie

 

Literatura przedmiotu

Cena publikacji

42,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt