Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

SAMORZĄD I ADMINISTRACJA

Administracja publiczna szczebla regionalnego a procesy zarz�dzania rozwojem na przyk�adzie Ma�opolski i Podkarpacia
SPIS TRE�CI Wykaz skrótów Wprowadzenie I. Zarz�dzanie rozwojem jako element sk�adowy zarz�dzania publicznego1.1. Kluczowe poj�cia i ich...
Cena: 62,00 PLN
więcej...
Rzecznik prasowy w administracji rz�dowej
SPIS TRE�CI   Rozdzia� I.Zasady funkcjonowania administracji publicznej1.1. Podstawowe definicje1.2. Administracja publiczna i jej cechy1.3. Organy administracji...
Cena: 44,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt