Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"

Witold Machura: "SYCYLIA" cz. 1

Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

REPORTAŻ

�ycie pod wiatr
SPIS TRE�CI Cz�� 1.Reporta�e z mojego �yciaCzasy Bieruta (1948-1956)Ca�a Polska czeka na swego Dubczeka (1968-1971)Mój skromny Sierpie�...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Reporter za�wiadcza
OD AUTORA Halo, halo - tu s�u�ba sprawozdawcza...Ten radiowy zwrot jaki mo�na us�ysze� w archiwalnych nagraniach oddaje istot� rzemios�a radiowego.Po...
Cena: 39,90 PLN
więcej...
Historie z palca niewyssane. Reporta�e spo�eczne
Od WydawcyFundujemy Pa�stwu - wraz z autork� - mieszank� wybuchow�. To nie rozrywka jednak. To dramat i to dramat powielany w kolejnych tekstach... Jolanta...
Cena: 50,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt