Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

UROK PRL-u (DYSKRETNY)

Na zapleczu PRL-u. EROZJA
Uwaga! Publikacja dostepna tylko w oprawie twardej(zawiera 24 ilustracje tekstów, o których mowa w ksia�ce!) Fragment "Od Autora": ...
Cena: 58,00 PLN
więcej...
"Tam kr�lowa� blues...". Pr�ba monografii Klubu PULS w Katowicach, Alicja Badetko
Ze Wst�pu:Piosenka Ryszarda Riedla sta�a si� no�nikiem legendy opiewaj�cej „elitarno��” tego miejsca. W ka�dej takiej opowie�ci jest...
Cena: 39,90 PLN
Teraz w promocji 20,00 PLN
więcej...
Zak�ad Us�ug Rozrywkowych - VARIETES Centrum, Zbigniew Kucz
Ksi��ka Zak�ad Us�ug Rozrywkowych - VARIETÉS Centrum jest fabularyzowanym dokumentem, obejmuj�cym okres od pocz�tku lat siedemdziesi�tych do...
Cena: 59,90 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt