Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

EKONOMIA

Skuteczne negocjacje w oparciu o wiedz�, osobowo�� i temperament
SPIS TRE�CI Rozdzia� I. Wst�p do negocjacji 1.1. BATNA. Od niej wszystko si� zaczyna 1.2. Przygotowania do biznesowego dialogu 1.3. Proces negocjacji 1.4....
Cena: 42,00 PLN
więcej...
Jak ocenia� odpowiedzialno�� spo�eczn� biznesu, Magdalena Krukowska
Spis tre�ci Wst�p Rozdzia� I. Istota i znaczenie odpowiedzialno�ci spo�ecznej przedsi�biorstw1.1. Sformu�owanie problematyki badawczej1.2. Poj�cie...
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Poczucie odpowiedzialno�ci pracownik�w banku a ich sta� pracy, Jolanta Drogowska
Ze Wst�pu:Od kilku lat w �rodkach masowego przekazu coraz cz�ciej s�ycha� opinie Polaków, niezadowolonych z us�ug �wiadczonych przez sektor...
Cena: 51,20 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt