Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"

Witold Machura: "SYCYLIA" cz. 1

Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

PUBLIC RELATIONS

Public relations: zarz�dzanie informacjami, Piotr Bielawski
Ze Wst�pu do publikacji:Temu, co zawiera ta ksi��ka, przy�wieca g��bokie przekonanie, które jako pierwszy sformu�owa� najprawdopodobniej Marek...
Cena: 49,90 PLN
więcej...
Sztuka skutecznej komunikacji w praktyce, Monika Kaczmarek-�liwi�ska, Witold Tomasz Machura
SPIS TRE�CI Wprowadzenie [Piotr Szarszewski] Magdalena DURZY�SKAPoj�cie public relations w �wiadomo�ci spo�ecznej. Badania empiryczne Karolina KWAPISZWizerunek...
Cena: 39,90 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt