Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

HISTORIA

Pragn�li, czynili, min�li...
Spis tre�ci Prolog P�ocki �wiat prababci Naci Kamie�scy z M�awy Babcia Janka Przasnyszanka Dziadek Gienio...
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Rodzinne drogi
Uwaga! Ksi��ka w oprawie twardej!  Od Autora „Rodzinne drogi”? Na pomys� opracowania takiej kroniki rodzinnej wpad�em dawno...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Las tres caras de la medalla: Franco, Mussolini y las mujeres
Uwaga! Publikacja w j�zyku hiszpa�skim     Índice   Introducción   Capítulo I - Noción general de la historia...
Cena: 50,00 PLN
więcej...
Mussolini by� m�j... Petacci, Sarfatti, Guidi, Dalser
Uwaga! Ksi��ka dost�pna tylko w twardej oprawie!   Recenzja: Ka�dy naród kryje w sobie swoj� histori�, ka�dy naród jest wielk�...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
�ucja z Giedroyci�w Rautenstrauchowa. Ksi�niczka - podr�niczka - literatka
ZE WST�PU:(...)Córka genera�a napoleo�skiego, która po�lubi�a poplecznika carów Aleksandra I oraz Miko�aja I Romanowów -...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Prasa harcerska w Zag��biu D�browskim w latach 1911-1939
SPIS TRE�CI Wst�p Rozdzia� I.Prasa harcerska na tle dziejów ZHP w latach 1911-19391.1. Prasa harcerska i jej rozwój do 1914 roku1.2. Prasa...
Cena: 39,90 PLN
więcej...
Dyplomatyka Ko�cio�a polskiego okresu �redniowiecza. Formularz dokument�w arcybiskup�w gnie�nie�skich do 1381 roku
SPIS TRE�CI Wst�p I. Archidiecezja gnie�nie�ska (do 1381 roku) jako metropolia ko�cio�a polskiego1. Obszar i granice archidiecezji gnie�nie�skiej2....
Cena: 66,00 PLN
więcej...
Ludzie i czyny w cesarskim zamku w Poznaniu (1962-1999), Krystyna Wi�niewska
Ze Wst�pu: Zwi�za�am swoje �ycie z Poznaniem. To by� mój �wiadomy wybór, cho� pewnie - jak o wszystkim - zadecydowa� po cz�ci...
Cena: 61,27 PLN
więcej...
Obchody �wi�t 1 i 3 Maja w Wielkopolsce w latach 1945-1948, S�awomir Szczepaniak
Opublikowane wspólnie z Wyd. Naukowym CONTACT z Poznania Ze Wst�pu do publikacji:Przedmiotem opracowania s� obchody �wi�t 1 i 3 Maja na terenie Wielkopolski,...
Cena: 39,90 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt