Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Stefan Kub�wBiografia:

Studia bibliotekoznawcze uko�czy� w 1970 r. na Uniwersytecie Wroc�awskim (im. B. Bieruta), doktorat w 1978 r. na Uniwersytecie Gda�skim.

Wyk�adowca na uniwersytetach w Sheffield, Hamburgu, Wuerzburgu, Bratys�awie i Moskwie.

Autor ok. 400 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu bibliotekarstwa (historia ksi��ki, organizacja bibliotekarstwa w Polsce i na �wiecie, zarz�dzanie i marketing w bibliotekach).

Twórca i dyrektor Biblioteki Dolno�l�skiej Szko�y Wy�szej we Wroc�awiu.

Publikacje autora w Scriptorium:

Media - czwarta w�adza? t. II
Z Wprowadzenia:Jak wida� chocia�by z analizy zakresu tematycznego artyku�ów, jakie zawiera tom II MEDIÓW - CZWARTEJ W�ADZY?, zakres bada�...
Cena: 68,80 PLN
więcej...

Wkrótce tego autora:

Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt