Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Stefan Ma�ecki-TepichtBiografia:

Doktor nauk ekonomicznych, doradca w rz�dzie Tadeusza Mazowieckiego.

Autor publikacji ekonomicznych w "�yciu Gospodarczym" w latach 1990-1995 i "Nowym �yciu Gospodarczym", tekstów politycznych w "Rzeczpospolitej" (1990-1995), licznych felietonów w portalach: "Kontrateksty", "Studio Opinii", "Obserwator Konstytucyjny".

Autor pracy "Ekonomiczne �ród�a wzrostu i upadku gospodarki socjalistycznej" (2003)

Wkrótce tego autora:

Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt