Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Caterina Salomoni-BobrowskaBiografia:

Absolwentka filologii w�oskiej i iberystyki.

T�umaczka i nauczycielka j�zyka w�oskiego i hiszpa�skiego.


Zainteresowania naukowe: historia przewodników turystycznych, specjalistyczny j�zyk bran�y turystycznej, okres dyktatury Mussoliniego, obraz kobiety tego okresu i dyskurs propagandy faszystowskiej.

Zainteresowania pozanaukowe: podró�e po �wiecie.

 

Publikacje autora w Scriptorium:

Mussolini by� m�j... Petacci, Sarfatti, Guidi, Dalser
Uwaga! Ksi��ka dost�pna tylko w twardej oprawie!   Recenzja: Ka�dy naród kryje w sobie swoj� histori�, ka�dy naród jest wielk�...
Cena: 40,00 PLN
więcej...
Las tres caras de la medalla: Franco, Mussolini y las mujeres
Uwaga! Publikacja w j�zyku hiszpa�skim     Índice   Introducción   Capítulo I - Noción general de la historia...
Cena: 50,00 PLN
więcej...

Wkrótce tego autora:

Mussolini era mio.... Petacci, Sarfatti, Guidi, Dalser
INDICEINTRODUZIONEI. Benito Mussolini: Dux, l’egemone del mondo femminileII. Angelika Ba�abanow: la pigmalione dottaIII. Leda Rafanelli: brezza esoticaIV....
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt