Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Janusz Piotr Kowalkowski



Biografia:

Muzyk, muzykoterapeuta, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w �odzi, Archidiezezjalnego Wy�szego Studium Organistowskiego we Wroc�awiu,
Wojskowej Szko�y Muzycznej II st. w Gda�sku.
Cz�onek Zwi�zku Literatów Polskich (oddzia� w Szczecinie) oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy.

Wydane pozycje ksi��kowe: Metamorfoza (2011), Zd��y� przed cisz� (2012), Bajki z kuferka Patrycji (2013), Za progiem Polska (2013), Ukoronowanie (2014),
Bajeczny kuferek Patrycji (2014), Gabcio od Gabryjela (2014).

Autor ponad 250 kompozycji muzycznych.

Publikacje autora w Scriptorium:

Rytmometryka. Wykorzystanie niskich d�wi�k�w w leczeniu dzieci MPD
Spis tre�ci   1. Lecznicze oddzia�ywanie muzyki2. Emocjonalne oddzia�ywanie muzyki3. Wybór materia�u muzycznego4. Natura d�wi�ku5. Drgania...
Cena: 55,00 PLN
więcej...

Wkrótce tego autora:

Przedszkole i szko�a. Niekt�re aspekty problematyki badawczej (t. II)
Spis tre�ci Monika CENDROWSKA Rola kuratora s�dowego w resocjalizacji nieletnichCelina CHE�KOWSKANieletni ojcowie w zak�adach poprawczych jako przyk�ad...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt