Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

D�br�wka SzlagorBiografia:

Absolwentka Wy�szej Szko�y Teologiczno-Humanistycznej im. Micha�a Beliny-Czechowskiego w Podkowie Le�nej.
W 2012 roku uzyska�a tytu� licencjata (specjalno��: promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego). Kontynuuje edukacj� na studiach magisterskich w Wy�szej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Spo�ecznych w �odzi na kierunku pedagogika nauczycielska (specjalno��: edukacja zdrowotna z profilaktyk� spo�eczn�).

Pracuje jako technik farmaceuta.

Wkrótce tego autora:

Etyczne kontrowersje wok� szczepionek
SPIS TRE�CI Wst�p I. Rys historyczny rozwoju szczepie�1.1. Pocz�tki1.2. Wielki Prze�om II. Wspó�czesna wakcynologia2.1. Typy odporno�ci i...
Cena: 0,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt