Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Patryk WoszczekBiografia:

Absolwent neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja: turkologia). W ramach wymiany studenckiej w roku akademickim 2010/2011 studiowa� równie� j�zyk i literatur� tureck� na Ege University w tureckim Izmirze. Obecnie realizuje równie� studia magisterskie na pozna�skiej turkologii.
Poza pisaniem pracuje jako t�umacz j�zyka tureckiego i kazachskiego.

Przedmiotem jego zainteresowa� jest szeroko poj�te j�zykoznawstwo, j�zyki turkijskie, polityka oraz historia Turcji i Azji �rodkowej.

Wkrótce tego autora:

Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt