Katarzyna Filutowska: Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik

Witold Machura: SICILIA. Alla scoperta di Trapani - parte 1

Piotr Rachtan: Na zapleczu PRL. Erozja

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Dariusz BaranBiografia:

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego.

Zainteresowania naukowe:
media i dziennikarstwo muzyczne, spo�eczne i polityczne oddzia�ywanie mediów, wspó�czesne systemy medialne, nowe media, problemy wspó�czesnego dziennikarstwa. Autor szeregu publikacji z zakresu komunikacji spo�ecznej i nauk o mediach, w tym dotycz�cych j�zyka mediów, prasy i dziennikarstwa muzycznego, nowych mediów, a tak�e zmian w obr�bie samych �rodków przekazu.

Publikacje autora w Scriptorium:

Media-czwarta w�adza? t. III cz. 2
SPIS TRE�CI Micha� DRO�D�Misyjno�� mediów w perspektywie teleologicznej Adrianna ADAMEK-�WIECHOWSKAW walce o pryncypia... Media w tworzeniu...
Cena: 66,00 PLN
Teraz w promocji 50,00 PLN
więcej...
Media - czwarta w�adza? t. II
Z Wprowadzenia:Jak wida� chocia�by z analizy zakresu tematycznego artyku�ów, jakie zawiera tom II MEDIÓW - CZWARTEJ W�ADZY?, zakres bada�...
Cena: 68,80 PLN
więcej...
Uwarunkowania rozwoju prasy na �l�sku Opolskim na przestrzeni XIX i XX w.
Spis tre�ci WprowadzenieI. Podstawowe zagadnienia teoretyczne1. Oboczno�� czy rozgraniczenie? �l�sk Górny, Opolski, Opolszczyzna2. Lokalno��...
Cena: 36,69 PLN
więcej...
Media i medioznawstwo nr 3 (7/II) z 2012 r.
SPIS TRE�CI   Ma�gorzata GIERWAZIK Usytuowanie prawne rzecznika prasowego w urz�dach organów administracji pa�stwowej - zbiór uwag   ZAGRANICZNE...
Cena: 35,00 PLN
więcej...
Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka
SPIS TRE�CI Dariusz Baran, Artur M. TrudzikNowa perspektywa bada� nad dziennikarstwem i mediami muzycznymi I. Dziennikarstwo...
Cena: 55,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt